Kurzusaink

Az egyetemi képzés során megszerezhető szakmai tudás mellett szükséged lehet a karriertervezéssel, kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos ismeretekre is. Ajánljuk figyelmedbe minden szemeszterben induló, kreditért felvehető kurzusainkat, melyeken hasznos információkat tudhatsz meg az egyéni karriertervezésről, a munkaerőpiacról, valamint segítséget kaphatsz személyes vagyonod, pénzügyeid megfelelő és tudatos menedzseléséhez.

Önfejlesztés a gyakorlatban

A kurzus célja a hallgatók hozzásegítése saját személyiségük megismeréséhez, reális énképük kialakításához és elfogadásához, viselkedésük kontrollálásához.

A foglalkozások során végigjárjuk az önismeret lehetséges nézőpontjait, s ezekhez kapcsolódóan a kurzus során eszközökkel és modellekkel ismerkedünk meg, hogy aztán képesek legyünk beépíteni a reflexión alapuló önfejlesztés módszereit mindennapjainkba.
A kurzus segítséget kíván nyújtani a fejlettebb és objektívebb önismeret megszerzésében, a saját motivációk és szándékok feltárásában, valamint a másokkal való együttműködés készségének gyakorlásában szituációs játékok, strukturált gyakorlatok és ezek feldolgozásának segítségével.

Oktató: Hoffmanné Toldi Ildikó


Karriertervezés és munkaerőpiaci ismeretek

A munka világában való eligazodás, valamint a sikeres karrier megtervezése új ismeretek elsajátítását igényli a végzős hallgatóktól. A kurzus résztvevői az elméleti ismeretek mellett praktikus gyakorlati tanácsokat kapnak az álláskeresés valamint a kiválasztási folyamat különböző fázisaihoz. A kurzus eligazodást nyújt a munka világát érintő fogalmak között, és kísérletet tesz az egyénben meglévő erőforrások mozgósítására annak érdekében, hogy az egyetem elvégzése utáni elhelyezkedés eredményes lehessen.

Oktató: Lakosa Zita


Privát pénzügyek

A kurzuson az alábbi kérdésekre keressük a választ:
Hogyan menedzseljem személyes vagyonom? Fontos-e ennek tudatos szintre emelése, tervezése? Hogyan finanszírozzam egyéni életpályámat? Milyen pénzügyi-befektetési alapelvek mentén döntsek? Mi az, hogy likviditás-menedzsment a háztartásban? Milyen befektetési lehetőségek állnak előttem? Miért kell odafigyelnem a ’bankolás’ alapelveire, a megtakarításokra, a hitelkártyákra, az adósság-kontrollra? Milyen lehetőségeim vannak lakásvásárlásra? Tényleg gondolnom kell a nyugdíj-előtakarékosságra? Hogy is kell adóznom? Miért és milyen mértékben érdemes, illetve nem érdemes bizonyos biztosításokat megkötnöm? Mi az a házassági szerződés és milyen pénzügyi problémáktól óv meg? Szembesülnöm kell az öngondoskodás elvével?

Oktató: Dr. Kovács Katalin

Tematika

Tanrendi adatok:


Személyes márkaépítés – Coaching

A kurzus során a hallgatók megismerkednek egy hatékony módszerrel a személyes fejlődéshez, az önismerethez, az én-márka tudatos építéséhez, az emberi kapcsolatok kezeléséhez. A tömbösített formában tartott elméleti és gyakorlati órák, valamint az egyéni coaching ülések segítik a hallgatókat a személyiségükkel összhangban lévő hatékony célkitűzésben, a személyes hatékonyság növelésében, a személyes márkaépítésben, az emberi kapcsolataik feltérképezésében, egy tudatosabb tervezésben.

Oktatók:

  • Gyarmatiné dr. Bányai Edit
  • Dr. Farkas Ferencné
  • Héráné Tóth Andrea
  • Dr. Kuráth Gabriella

A kurzusról bővebb információt, valamint tematikát Alumni oldalunkon találtok.