Paks II. Zrt. – Tanulmányi Ösztöndíjprogram

Az „Atomenergia – A biztos jövő” Tanulmányi Ösztöndíjprogram célja, hogy az energetika, atomenergia iránt érdeklődő fiatalok tanulmányainak támogatásával elősegítse az új blokkok létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges munkaerő biztosítását.

A Paks II. Zrt.  feladata az új paksi telephelyű atomerőművi blokkok létesítésének előkészítése, a szükséges engedélyek megszerzése, a beruházás lebonyolítása, majd az új blokkok üzemeltetése. Az évszázad magyarországi beruházásához jelentős számú, jól képzett, megfelelő felkészültségű szakemberre van szükség. Az „Atomenergia – A biztos jövő” Tanulmányi Ösztöndíjprogram célja, hogy az energetika, atomenergia iránt érdeklődő fiatalok tanulmányainak támogatásával elősegítse az új blokkok létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges munkaerő biztosítását.

Kiknek szól a Tanulmányi Ösztöndíjprogram?

  • Azoknak a középiskolásoknak, akik a paksi Energetikai Technikum és Kollégium (ESZI) tizedik évfolyamát elvégezték és tanulmányi átlaguk – a pályázat benyújtását megelőző tanév mindkét félévében – minimum 4,5 volt.
  • Azoknak az alapképzés (BSc) 5. félévét a 2020/2021. tanév II., vagy a 2021/2022. tanév I. félévében megkezdő – aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező – nappali tagozatos hallgatóknak, akiknek súlyozott tanulmányi átlaga a megelőző két félévben legalább 4,0 volt. 
  • Azoknak a mesterképzés (MSc) 1. évfolyamát a 2020/2021. tanév II., vagy a 2021/2022. tanév I. félévében megkezdő – aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező – nappali tagozatos hallgatóknak, akiknek súlyozott tanulmányi átlaga a megelőző két félévben legalább 4,0 volt, BSc diplomájukat az MSc tanulmányok megkezdése előtt nem több mint egy tanévvel szerezték és diplomájuk minősítése legalább „jó”. 
  • A BSc és MSc Tanulmányi Ösztöndíjprogramra az alábbi szakok valamelyikén tanuló hallgatók jelentkezhetnek: biztonságtechnikai mérnöki, energetikai mérnöki, építőmérnöki, építészmérnöki, fizikus, gépészmérnöki, katasztrófavédelem, környezetmérnöki, mechatronikai mérnöki, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, vegyészmérnöki, villamosmérnöki, vízügyi üzemeltetési mérnöki szak.
  • A programban az alábbi egyetemek hallgatói vehetnek részt: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Neumann János Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Szent István Campus (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem). 

 
Mit kínál a Tanulmányi Ösztöndíjprogram?


Az Energetikai Technikum és Kollégium diákja számára:

  • A Paks II. Zrt. az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés megkötésének napjától két féléven keresztül, félévenként bruttó 75 000 forinttal támogatja. A középiskolai program ösztöndíjasait előnyben részesíti a Paks II. Zrt. a Tanulmányi Ösztöndíjprogram további szakaszaira (BSc, MSc) történő jelentkezés során abban az esetben, ha a pályázati időszakban két pályázó azonos pontszámot ér el.

Alapszakos (BSc) és mesterszakos (MSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:

  • A hallgató az ösztöndíjszerződés aláírásának napjától ösztöndíjra jogosult, amelynek mértéke tanulmányainak befejezéséig félévente bruttó 300 000 forint.


Mik az ösztöndíjas kötelezettségei?


Az Energetikai Technikum és Kollégium diákja esetében:

  • Az ösztöndíjas vállalja, hogy tanulmányi átlaga a támogatási időszak alatt is eléri a bekerülési szintet (4,5), továbbá azon felsőoktatási intézmények műszaki irányultságú képzéseinek valamelyikére nyújtja be jelentkezését, amelyeket a Paks II. Zrt. a Tanulmányi Ösztöndíjprogramra történő jelentkezés során a jelentkezési lapon megjelöl.

Alapszakos (BSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:

  • Az ösztöndíjas vállalja, hogy tanulmányi és vizsgakötelezettségének a legjobb tudása szerint eleget tesz és súlyozott tanulmányi átlaga az első támogatott félévtől továbbra is eléri a bekerülési szintet (4,0). Az Ösztöndíjas vállalja továbbá, hogy BSc tanulmányainak befejezését megelőzően nyilatkozik a BSc oklevél megszerzését követő továbbtanulási szándékáról. 

Mesterszakos (MSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:

  • Az ösztöndíjas vállalja, hogy tanulmányi és vizsgakötelezettségének a legjobb tudása szerint eleget tesz és súlyozott tanulmányi átlaga az első támogatott félévtől továbbra is eléri a bekerülési szintet (4,0). 

 
Az ösztöndíjasok a program során szakmai gyakorlatot teljesíthetnek, továbbá – a Paks II. Zrt. aktuális munkaerő-felvételi lehetőségeinek figyelembevételével – a program végén állásajánlatot kaphatnak. [1] A munkavégzés elsődleges helye Paks. 

Az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakon túli jogokat és kötelezettségeket a nyertes pályázó és a Paks II. Zrt. között létrejövő ösztöndíjszerződés határozza meg, amely tartalmazza az ösztöndíj folyósítására, továbbá az ösztöndíjas és a Paks II. Zrt. közötti együttműködésre vonatkozó részletes feltételeket és kötelezettségeket.

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30.


Jelentkezés