Pályázati felhívás az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából

A Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány jogutóda, a Magyar Állatorvosok Világszervezete pályázatot hirdet egyetemi, főiskolai, középiskolai és általános iskolai hallgatók számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója tiszteletére.

A pályázat célja: fölkelteni, ébren tartani és elmélyíteni a fiatalokban az 1956-os nemzeti forradalom és története, szellemisége iránti érdeklődést. Ezzel a pályázattal is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történelmi szerepének ismerete és megítélése méltó helyet foglaljon el az utókor emlékezetében.

A pályázók köre: egyetemi, főiskolai hallgatók, középiskolai és általános iskolai tanulók, határainkon innen és túl.

A pályázat témája:

Hatvannégy év elteltével nem volt egyszerű a fiatalok számára megfelelő kidolgozandó témakört találni. Hatvannégy év elteltével nem könnyű emlékeket, tanúkat felkutatni, a forradalmi eseményekhez kapcsolódó érdekes, eddig nem, vagy kevésbé ismert részleteket napvilágra hozni. A köztudatban azonban még mindig sok az ismerethiány, a tájékozatlanság, a tudatlanságból vagy szándékos félremagyarázásból adódó tévedés – ezért arra gondoltunk, hogy támaszkodjunk ezúttal „profikra”. Szülessenek olyan pályamunkák, amelyek szerzői a kultúra berkeiben néznek körül: tekintsék át, hogyan dolgozták fel a „hivatásosok”: újságírók, írók, filmesek az 1956-os forradalom és szabadságharc témakörét. Keresgéljenek irattárakban, archívumokban, könyvtárakban és videótárakban, ismerjenek meg filmeket, színműveket, olvassanak a témakörhöz kapcsolódó verseket, prózai műveket, dokumentumokat. Találjanak esetleg alkotót – írót, rendezőt, színművészt – aki részt vesz vagy vett ilyen művek létrehozásában. Röviden: vizsgálják meg, értékeljék, akár kritikával bírálják el; milyen nyomot hagyott 1956 a magyar kultúrában.

A pályázat címe: 1956 színpadon, filmen, könyvben.

A pályamunkák beérkezési határideje: 2020. október 15.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2020. októberében, később megjelölt időpontban

Pályadíjak:

egyetemi és főiskolai kategóriában I. díj 150 000 Ft

II. díj 100 000 Ft

III. díj 50 000 Ft

középiskolai és általános iskolai kategóriában I. díj 150 000 Ft

II. díj 100 000 Ft

III. díj 50 000 Ft

különdíj: 100 000 Ft.

A díjak mértéke a beérkező támogatásoktól és pályázatoktól függően változhat.

További tájékoztatás kérhető Bognár Nándor témavezetőtől a 36 70 380 5011 számú telefonon, vagy a mavsz@t-online e-mail címen. A pályázattal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a www.mavsz.com honlapon a főoldalon, a Múzeum 56 soron. A cím, ahol várják a pályamunkákat: Magyar Állatorvosok Világszervezete 1078 Budapest, István utca 2. E-mail: szieberth.istvan@t-online.hu, mavsz@t-online.hu bognar.nandor9@upcmail.hu.

A díjátadási ünnepséget a II. kerületi önkormányzattal egyeztetett helyen és időpontban kívánjuk megrendezni, 56-os relikviáink bemutatásával együtt.