Hallgatói lemorzsolódást megelőző összegyetemi mentorprogram

A mentoroktatókhoz és mentorhallgatókhoz bátran fordulhat minden hallgató, aki elbizonytalanodott, nehézségei akadnak a tanulásban, vizsgázásban, az egyetemi rendszerben való eligazodásban.

Az Oktatási Igazgatóság kezdeményezésére, a PTE Karrier Iroda koordinálásában oktatói és hallgatói mentorhálózat indult, amelynek célja a lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók személyes segítése, valamint az Egyetemen meglévő hasonló kezdeményezések összefogása. A mentorhálózat 61 fős, rendkívül elkötelezett és jól felkészült csapattal kezdte meg munkáját 2018. novemberétől: a PTE valamennyi Karáról összesen 25 fő oktató, valamint 36 hallgató kapcsolódott be. A mentorok a felmerülő problémák típusától függően konkrét információt, segítséget nyújtanak, illetve a számukra megfelelő segítségnyújtó, kompetenciafejlesztő szolgáltatás elérésében, közösségekbe való bekapcsolódásban is segítik a hallgatókat.

A mentoroktatókhoz és mentorhallgatókhoz bátran fordulhat minden hallgató, aki elbizonytalanodott, nehézségei akadnak a tanulásban, vizsgázásban, az egyetemi rendszerben való eligazodásban.

A mentorhálózat oktatói és hallgatói tagjai, Karonként:

Kar

Név

Szak

E-mail-cím

ÁJK

mentoroktatók

Dr. Fazekasné dr. Pál Emese

pal.emese@ajk.pte.hu

Dr. Vörös Eszter

voros.eszter@ajk.pte.hu

mentorhallgatók

Androvics K. Balázs

Jogász

androvics.k.balazs@pte.hu

Czudor Alexandra

Jogász

czudor.alexandra@pte.hu

Fazekas Cintia

Jogász

fazekas.cintia@pte.hu

Szkladán Dávid

Jogász

szkladan.david@pte.hu

ÁOK

mentoroktatók

Dr. Pap Marianna

marianna.pap@aok.pte.hu

Dr. Sándor Barbara

sandor.barbara@pte.hu

mentorhallgatók

Szabó Tamás

Fogorvos és általános orvos

szabo.tamas4@pte.hu

Berke Gergő

Általános orvos

berke.gergo@pte.hu

Novotnik Erik Álmos

Általános orvos

novotnik.erik@pte.hu

KPVK

mentoroktatók

Dr. Fekete Richárd

feketer@kpvk.pte.hu

Dr. Koltai Zoltán

koltai.zoltan@kpvk.pte.hu

mentorhallgatók

Jádi Alexandra

Tanító BA

jadi.alexandra@pte.hu

Fabisz Elisabeth Erzsébet

Szociális munka BA

fabisz.elisabeth@pte.hu

MK

mentoroktatók

Gocsál Ákos

gocsal.akos@pte.hu

Bóbics Diána

bobics.diana@pte.hu

mentorhallgatók

Gyöngyösi Mária Anna

Festő

gyongyosi.maria@pte.hu

Gáspár Dávid

Előadóművészet, klasszikus zongora

gaspar.david@pte.hu

BTK

mentoroktatók

Gőzsy Zoltán

gozsy.zoltan@pte.hu

Dr. Szélpál Lívia Klára

szelpal.livia@pte.hu

mentorhallgatók

Győrfi Bettina

Osztatlan tanár (angol nyelv- és kultúra tanára, magyartanár szakirány)

gyorfi.bettina@pte.hu

Major Viktor

Pszichológia BA

major.viktor@pte.hu

mentorhallgatók

Molnár Gabriella

Pszichológia BA

molnar.gabriella@pte.hu

Vincze Viktória

Pedagógia BA

vincze.viktoria@pte.hu

Kemény Viktor

Pszichológia BA

kemeny.viktor@pte.hu

Tresó Ramóna

Pszichológia BA

treso.ramona@pte.hu

ETK - Pécs

Hartungné Somlai Eszter

eszter.somlai@etk.pte.hu

Far Gabriella

gabriella.far@etk.pte.hu

Tóth Krisztina

krisztina.toth@etk.pte.hu

Krizsán Nikolett

nikolett.krizsan@etk.pte.hu

mentorhallgatók

Csoknyay Adél

Gyógytornász

csoknyay.adel@pte.hu

Juricsek Johanna

Mentőtiszt

juricsek.johanna@pte.hu

Tumpek Nikolett Ildikó

Gyógytornász

tumpek.nikolett@pte.hu

Finta Kitti

Sport- és rekreációszervezés

finta.kitti@pte.hu

ETK - Kaposvár

Baksai Eszter

eszter.baksai@etk.pte.hu

Borbély Petra

Orvosi diagnosztikai analitika

borbely.petra@pte.hu

ETK - Szombathely

mentoroktató

Szabó László

laszlo.szabo@etk.pte.hu

ETK -
Zalaegerszeg

mentoroktató

Pusztai Ágnes

agnes.pusztai@etk.pte.hu

 Süle-Szigeti Attila

Gyógytornász

sule-szigeti.atilla@pte.hu

GYTK

mentoroktatók

Vajda Péter

vajdapeter93@gmail.com

Dr. Farkas Gyula

gyula.farkas@aok.pte.hu

mentorhallgatók

Varga Mátyás

Gyógyszerész

varga.matyas@pte.hu

Lőbel Nikolett

Gyógyszerész

lobel.nikolett@pte.hu

KTK

mentoroktatók

Dr. Rideg András

ridega@ktk.pte.hu

Dr. Mátyás Judit

matyas@ktk.pte.hu

mentorhallgatók

Gáspár Ferenc

Kereskedelem és marketing

gaspar.ferenc@pte.hu

Timár Gyöngyi Gabriella

Turizmus-vendéglátás

timar.gyongyi@pte.hu

Szigeti Tímea

Gazdálkodási és menedzsment

szigeti.timea@pte.hu

Fodor Szimonetta

Pénzügy-számvitel

fodor.szimonetta@pte.hu

TTK

mentoroktatók

Kiss Ibolya

kissi@gamma.ttk.pte.hu

Hoffmann Gyula

hgyula@gamma.ttk.pte.hu

mentorhallgatók

Németh Tamara

Angol-biológia osztatlan tanárképzés

nemeth.tamara@pte.hu

Rappay Kamilla Adrienn

Biológia BSc

rappay.kamilla@pte.hu

Ocskay Anna Édua

Biológia BSc

ocskay.anna@pte.hu

Varga Zsófia

Hidrobiológus MSc

varga.zsofia2@pte.hu

Galgóczi Klaudia

Matematika-testnevelés osztatlan tanárképzés

galgoczi.klaudia@pte.hu

MIK

mentoroktatók

Pethőné Dr. Vendel Terézia

vendel@mik.pte.hu

Martonné Gyurász Zsuzsanna

martonzs@mik.pte.hu

mentorhallgatók

Bodolai Henrietta

Építész

bodolai.henrietta@pte.hu

Nagy Dávid György

Mérnökinformatikus

nagy.david@pte.hu